TJÄNSTER

Avloppsanläggningar:

 • VA-utredningar
 • ansökningshandlingar
 • perkolation-/siktprov
 • projektering
 • försäljning
 • installation
 • uppstart/driftsättning
 • dokumentation
 • provtagning

Vattenrenare/avsaltningsanläggningar:

 • projektering
 • försäljning
 • installation
 • uppstart/driftsättning
 • dokumentation
 • service och underhåll (på våra installationer)
 • provtagning