AVLOPP


Vi installerar avloppsanläggningar för enskilt avlopp och gemensamhetsanläggningar.

Vi är entreprenör och VA-konsult och vill ta ett helhetsansvar, därför är det viktigt att vi är med så tidigt som möjligt i projekteringsarbetet. 

Vi installerar alla typer av avloppsanläggningar som vi vet har goda förutsättningar att fungera. Det är där vår kunskap och erfarenhet kommer in.

Avloppsreningen sker ofta med infiltration eller markbädd, som för det mesta är den effektivaste metoden för lokal avloppsrening. Anläggningarna kan byggas nästan överallt. Vid behov kan vi spränga berg. Vid speciella krav installerar vi reningsverk eller vakuumtoalettsystem till sluten tank.

 

Vi anlägger den avloppslösning som lämpar sig bäst för dig och din fastighet. Vilka produkter och från vilken tillverkare vi installerar varierar därför. Ingen tillverkare är bäst på allt.

 
Vi hjälper dig med allt; från projektering, tillståndsansökan till färdigt avlopp och även tiden därefter.

För att installera, ändra på befintligt avlopp eller installera WC krävs tillstånd från kommunen.
Installation av enskilt avlopp är berättigat för ROT-avdrag.

 

Läs mer i Mera avlopp

 

auktoriserad entreprenör
auktoriserad entreprenör
auktoriserad entreprenör
auktoriserad entreprenör