VATTEN

Vi säljer och installerar anläggningar för egen produktion av dricksvatten till enskilda hushåll med strandnära boende. Avsaltningsanläggningar från Afflux, ENWA och Bluewater (f.d. Dometic vattenrenare). Installation av avsaltningsanläggning är berättigat för ROT-avdrag.

 

Anläggningarna renar sjö-/havsvatten till dricksvatten och du får ett rent och gott vatten från en källa som aldrig sinar.

 

För att rena vattnet används tekniken omvänd osmos (eng. reverse osmosis RO). Vilken är en teknik där man genom högt tryck tvingar råvattnet genom ett membran och på så sätt får man bort föroreningarna. 

 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att ha rinnande vatten ur den egna kranen är dessutom en bekvämlighets- och livskvalitetsfråga. Att producera vattnet själv gör dig även oberoende av grundvattennivån och andras vattenuttag.

Vatten återskapas inte på jorden,
utan det är samma vatten som renas och återanvänds
i det naturliga kretsloppet