Mera avlopp

Det är viktigt att du sköter din avloppsanläggning enligt tillverkarens och våra anvisningar för drift och underhåll.
Inte bara för att anläggningen ska fungerar bra och hålla länge, utan för en hållbar miljö och för vårt dricksvattens skull. 

  • Ändra inte på avloppets flöde - töm t.ex. ett badkar i omgångar
  • Ändra inte på avloppsvattnets sammansättning
    - häll t.ex. inte i fett/olja eller färgrester som kan förstöra den biologiska processen i anläggningen 
  • Använd miljömärkta tvättmedel och hushållskemikalier samt tänk på att dosera rätt

Tillbaka till Avlopp